Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Podręcznik użytkowania logo PEFC

Dla PEFC bardzo ważna jest ochrona znaku towarowego oraz dopilnowanie, aby logo i etykieta były używane w wierny i możliwy
do zweryfikowania sposób oraz aby jakiekolwiek towarzyszące im stwierdzenia były merytoryczne i nie wprowadzały w błąd.

Podręcznik użytkownika logo PEFC został stworzony, aby pomóc użytkownikom logo w konsekwentnym – pod względem projektu i układu – stosowaniu logo i etykiet, w zgodzie z wymogami technicznymi oraz zasadami kreowania wizerunku marki PEFC.

Podręcznik użytkownika logo PEFC   

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000