Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Podręczniki

Podręcznik użytkowania logo PEFC

Podręcznik użytkowania logo PEFC

Dla PEFC bardzo ważna jest ochrona znaku towarowego oraz dopilnowanie, aby logo i etykieta były używane w wierny i możliwy do zweryfikowania sposób oraz aby jakiekolwiek towarzyszące im stwierdzenia były merytoryczne i nie wprowadzały w błąd. Podręcznik użytkownika logo PEFC został stworzony, aby...

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000