Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Procedura notyfikacji przez PEFC Polska

Procedura określa wymagania w zakresie udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC w Polsce. Została stworzona w oparciu o Załącznik 6 do Dokumentu Technicznego PEFC Procedury Certyfikacji i Akredytacji oraz Wytyczne PEFC GL6/2006.

Z uwagi na fakt, że Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) jest organem krajowym PEFC w Polsce, jednostka certyfikująca zobowiązana jest wystąpić do IBL o udzielenie notyfikacji PEFC przy użyciu formularza wniosku o udzielenie notyfikacji. 


Procedura udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację systemu gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw w Polsce

Wniosek o udzielenie notyfikacji

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000