Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Organizacyjne

Procedura notyfikacji przez PEFC Polska

Procedura określa wymagania w zakresie udzielania notyfikacji PEFC jednostkom certyfikującym prowadzącym certyfikację łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC w Polsce. Została stworzona w oparciu o: - Załącznik 6 do Dokumentu Technicznego PEFC Procedury Certyfikacji...

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000