Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Papier z certyfikatem PEFC

Zapotrzebowanie na dobra produkowane w sposób trwały i zrównoważony wzrasta na większości rynków. Konsumenci są coraz lepiej poinformowani i zainteresowani środowiskiem, z którego pochodzą kupowane przez nich produkty. Także producenci papieru chcą wykazywać swoją akceptację i uznanie dla zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji poprzez rozwijanie wiarygodnych zasad zaopatrywania się w surowce. 

Papier z certyfikatem PEFC   

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000