Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC - odpowiedzialny wybór

Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas istotny jest tylko jeden.

PEFC - odpowiedzialny wybór

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000