Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Łańcuch dostaw PEFC

Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem. Aby zapewnić, że drewno i wyroby z drewna pochodzą z właściwie zarządzanych lasów, PEFC promuje certyfi kację łańcucha dostaw. Określa ona wymagania dotyczące przetwarzania drewna od lasu począwszy aż po produkt końcowy.

Łańcuch dostaw PEFC 

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000