Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Broszury

Papier z certyfikatem PEFC

Papier z certyfikatem PEFC

Zapotrzebowanie na dobra produkowane w sposób trwały i zrównoważony wzrasta na większości rynków. Konsumenci są coraz lepiej poinformowani i zainteresowani środowiskiem, z którego pochodzą kupowane przez nich produkty. Także producenci papieru chcą wykazywać swoją akceptację i uznanie dla...

PEFC - odpowiedzialny wybór

PEFC - odpowiedzialny wybór

Wszelkiego rodzaju produkty są opatrzone różnorodnymi znakami handlowymi i certyfi katami – jeśli jednak przyszłość lasów na świecie ma dla Was znaczenie wówczas istotny jest tylko jeden. PEFC - odpowiedzialny wybór

Łańcuch dostaw PEFC

Łańcuch dostaw PEFC

Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem. Aby zapewnić, że drewno i wyroby z drewna pochodzą z właściwie zarządzanych lasów, PEFC promuje certyfi kację łańcucha dostaw. Określa ona wymagania...

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 325 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000